top of page
radek_edited.jpg

Radosław Specjalski

psycholog

psychoterapeuta

+48 880550006

Ukończył studia wyższe z zakresu psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowe Studia "Seksuologia Kliniczna - Opiniowanie, Edukacja, Terapia" (UAM w Poznaniu). Uprawnienia do prowadzenia psychoterapii uzyskał kończąc Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest w trakcie procedury uzyskiwania Certyfikatu Seksuologa Klinicznego nadawanego przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne oraz w trakcie kształcenia specjalizacyjnego z zakresu psychologii klinicznej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.  


Pracuje w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu oraz w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Ma doświadczenie w diagnostyce psychologicznej i seksuologicznej, udzielaniu wsparcia psychologicznego, psychoedukacji, opiniowaniu sądowym.


W swojej pracy koncentruje się przede wszystkim na prowadzeniu indywidualnej psychoterapii osób dorosłych oraz młodzieży, poradnictwie seksuologicznym. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń osobowości i nerwic oraz pracy w zakresie zaburzeń tożsamości płciowej, rozwoju seksualnego, zaburzeń preferencji i dysfunkcji seksualnych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

bottom of page