top of page
Seagulls


Psychoterapia rodzinna

Skierowana do rodzin, w których jedna lub więcej z osób cierpi na poważne problemy psychologiczne

  • Psychoterapia systemowa

zakłada, że problemy poszczególnych członków rodziny są widocznym przejawem trudności całego systemu rodzinnego, który w ten sposób próbuje poradzić sobie z emocjami, które mają miejsce w relacjach między jego członkami

  • Konsultacje dla rodziców i opiekunów osób niepełnoletnich

Czasami dziecko lub nastolatek boryka się z poważnymi problemami psychologicznymi i wymaga podjęcia terapii indywidualnej. Taka osoba nie jest jednak samodzielna i proces zdrowienia wymaga wsparcia ze strony osób z najbliższego otoczenia. Konsultacje zawierają elementy psychoedukacji, wsparcia oraz modelowania oddziaływań wspierających zdrowienie podopiecznego.

bottom of page