top of page
Ducks Over the Lake

Psychoterapia Indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest skierowana głównie do osób dorosłych, ale także do nastolatków borykających się z takimi trudnościami jak:

  • problemy osobowościowe manifestujące się w trudności w nawiązywaniu i pozytywnym przeżywaniu relacji z innymi ludźmi

  • problemy emocjonalne pod postacią zaburzeń afektywnych i lękowych

  • kryzysy życiowe

bottom of page