top of page

Paulina Chałupka

tel.: 608 671 802

Lekarz medycyny - specjalista w zakresie psychiatrii. Zajmuje się leczeniem nerwic, zaburzeń lękowych, zaburzeń snu, zaburzeń nastroju oraz depresji u osób dorosłych. Członek Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe w zakresie psychoterapii, między innymi krótkoterminowej, systemowej oraz terapii stanów ego.

Calm Sea
bottom of page