top of page
IMG_9138'.jpg

Marta
Szymańska-Pytlińska

Psycholog

tel. 609 772 893

Ukończyła studia wyższe z zakresu psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada Certyfikat Seksuologa Klinicznego nadawany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu, gdzie obroniła pracę doktorską dotyczącą obrazu ciała u kobiet z zespołem MRKH, a ponadto kurs Podstawowy Terapii Systemowej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii (UAM w Poznaniu) oraz szkolenia dotyczące przygotowania małoletnich świadków i ich rodziców/opiekunów do przesłuchania w procedurach karnych. Jest w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, European Society on Family Relations oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Ma doświadczenie w diagnostyce psychologicznej i seksuologicznej, udzielaniu wsparcia psychologicznego, psychoedukacji, opiniowaniu sądowym, prowadzeniu warsztatów i szkoleń. Pracuje z osobami – dorosłymi, młodzieżą i dziećmi – borykającymi się z zaburzeniami tożsamości płciowej, zaburzeniami rozwoju seksualnego, zaburzeniami preferencji seksualnych, zaburzeniami emocjonalnymi, osobowości. Prowadzi psychoterapię indywidualna, poradnictwo i konsultacje rodzinne. Przygotuje małoletniego i jego rodziców/opiekunów do udziału w przesłuchaniu w procedurach karnych.

bottom of page