top of page
foto_Mariusz.jpg

Mariusz Lubka

terapeuta

+48 690 369 630

Posiada uprawnienia do prowadzenia psychoterapii uzyskane w toku szkolenia prowadzonego przez Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest terapeutą środowiskowym z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.Uczestniczył w licznych szkoleniach z zakresu terapii osób z problemami zdrowia psychicznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP, ponadto jest wieloletnim członkiem zarządu Stowarzyszenia Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w Środowiskowym Domu Samopomocy „Zielone Centrum” z Poznaniu, gdzie zajmował się tworzeniem, wdrażaniem i monitorowaniem procesu rehabilitacji oraz organizacją i prowadzeniem grupowej terapii zajęciowej. Staż zawodowy odbył na Oddziale Dziennym Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego. Przez kilka lat prowadził warsztaty psychoedukacyjne dla rodzin osób z problemami zdrowia psychicznego. Obecnie zajmuje się wdrażaniem modelu opieki zintegrowanej nad pacjentem psychiatrycznym w ramach ośrodków Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym dla osób dorosłych. Pomaga osobom z zaburzeniami lękowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, schizofrenią, chorobami afektywnymi. Ponadto udziela wsparcia w  kryzysie oraz zajmuje się psychoedukacją pacjentów i ich bliskich. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

https://www.znanylekarz.pl/mariusz-lubka/psychoterapeuta-terapeuta/poznan

bottom of page