top of page

Karina Kapczuk

tel.: 502 302 429
Adres: Księżycowa 3, 60-281 Poznań

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista w ginekologii i położnictwie, endokrynolog, ginekolog wieku rozwojowego (IFEPAG), adiunkt w Klinice Ginekologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
W praktyce klinicznej i działalności naukowej koncentruje się na ginekologii dziecięcej i dziewczęcej oraz wadach rozwojowych żeńskich narządów płciowych, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu Mayera-Rokitansky’ego-Küstera-Hausera (MRKH).

Calm Sea
bottom of page