top of page
Jerzy_PORT_edited.jpg

Jerzy Bandel

psycholog

+48 697085945

Mail: psycholog@jerzybandel.pl

Psycholog, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kompetencje nabywa jako słuchacz ostatniego roku studiów podyplomowych „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na UAM, a także w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, placówce rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Bierze czynny i bierny udział w licznych konferencjach naukowych i szkoleniach z zakresu psychologii klinicznej, seksuologii czy psychoterapii.
Rozwój naukowy kontynuuje jako doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UAM, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą międzypokoleniowej trosce osób doświadczających zaburzeń osobowości oraz lęku przed śmiercią. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół psychologii klinicznej, psychologii osobowości i seksuologii (ze szczególnym uwzględnieniem psychospołecznego i seksualnego funkcjonowania osób nieheteroseksualnych), a także wokół psychologii narracyjnej i zastosowania metod jakościowych w badaniach psychologicznych. Jest autorem artykułów naukowych oraz monografii poświęconej procesowi rozwoju i ujawniania tożsamości homoseksualnej.
Udziela wsparcia psychologiczno-seksuologicznego i prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 15. roku życia. Pracuje z osobami doświadczającymi zaburzeń emocjonalnych i osobowości oraz innych trudności w codziennym funkcjonowaniu lub związanych z kryzysem. Jest przygotowany do pracy z osobami nieheteroseksualnymi borykającymi się ze stresem mniejszościowym i innymi trudnościami, w ramach ośrodka jest członkiem zespołu wydającego opinie psychologiczno-seksuologiczne dla osób z niezgodnością płciową. Doświadczenie zdobywał m.in. we współpracy z fundacją Tęczowe Rodziny i podczas stażu w Psychologiczno-seksuologicznym Ośrodku Rozwoju i Terapii.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u członków Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

bottom of page