top of page
arek2_edited.png

Arkadiusz Robak

psycholog
psychoterapeuta

certyfikowany psychoterapeuta PTP, specjalista psychologii klinicznej, psycholog,

certyfikowany psychoterapeuta TFPUkończył wyższe studia psychologiczne na UAM, specjalizację z psychologii klinicznej (Rejestr Polskich Psychologów Klinicznych – nr WLP 0031), całościowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne i dwuletnie studium psychoterapii grupowej oraz zdał egzamin certyfikacyjny na psychoterapeutę w Polskim Towarzystwie Psychologicznym (nr 209). Ukończył dwuletnie szkolenie w metodzie TFP (Transference Focused Psychoteraphy) i zdał międzynarodowy egzamin certyfikacyjny w ramach ISTFP (International Society of TFP).

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.


W obszarze pomagania ludziom pracuje od 2001 r.

Zdobywał doświadczenie zawodowe w szerokim spektrum placówek służby zdrowia i edukacji: Poradnie Leczenia Uzależnień, Poradnie Zdrowia Psychicznego, Dzienne Oddziały Psychiatryczne oraz Rehabilitacji Psychiatrycznej, Uczelnia Wyższa (pracownik dydaktyczny UAM), Oddział Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży, Szkoły Podstawowe, Świetlica Socjoterapeutyczna.

Prowadzi psychoterapię z osobami doświadczającymi nadmiernego lęku, smutku, wstydu, złości i impulsywności, znajdującymi się w kryzysach życiowych lub mającymi trudności w tworzeniu stabilnych i trwałych relacji z innymi oraz chcącymi rozwijać umiejętności rozumienia siebie i swoich potrzeb oraz kontroli własnych emocji i zachowań.

Zajmuje się głównie problemami depresyjnymi, lękowymi i nerwicowymi oraz zaburzeniami osobowości.


Obecnie prowadzi krótko- oraz długoterminową psychoterapię psychodynamiczną z osobami dorosłymi.


Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji oraz stosuje się do zasad Kodeksu Etycznego PTP.

bottom of page