top of page
IMG_9270.jpg

Aleksandra Chodecka

Psychoterapeuta
Seksuolog
Superwizor Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

tel. 604 548 582

achodeckaport@gmail.com

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2012 roku uzyskała tytuł dr nauk społecznych. Jej rozprawa doktorska dotyczyła rozwoju psychoseksualnego u kobiet. Posiada certyfikat Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz specjalizację w zakresie psychoseksuolog. Ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz czteroletnie szkolenie prowadzenia psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym zakończone uzyskaniem dyplomu psychoterapeuty psychodynamicznego. Ukończyła dwuletnie szkolenie pracy metodą TFP (Transference Focused Psychoteraphy) i zdała międzynarodowy egzamin certyfikacyjny w ramach ISTFP (International Society of TFP). Brała również udział w szkoleniach z zakresu Terapii Systemowej, Analizy Transakcyjnej i terapii Gestalt, a także diagnozy i pomocy osobom po nadużyciach seksualnych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W 2019r. uzyskała certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Od 2003 roku prowadzi psychoterapię, poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne pod stałą superwizją. Pracuje na dziennym oddziale psychiatrycznym NZOZ, w Klinice Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego im. K Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, jest wykładowcą Podyplomowych Studiów „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja,Terapia” przy Instytucie Psychologii UAM, od 2003 roku współpracuje z Instytutem Psychologii UAM. Współpracuje z instytucjami publicznymi w zakresie tworzenia opinii sądowych w sprawach związanych z przemocą seksualną (prokuratury, sądy) oraz prowadzenia szkoleń na temat rozpoznawania symptomów doświadczania przemocy seksualnej (ośrodki pomocy społecznej, kuratorzy, szkoły).

Ma doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, grupowej i par. Pracuje z osobami borykającymi się z zaburzeniami nastroju (zaburzenia afektywne, lękowe), zaburzeniami osobowości, problemami relacyjnymi, kryzysami, trudnościami w obrębie funkcjonowania psychoseksualnego – dysfunkcje seksualne, zaburzenia identyfikacji płciowej, różnicowania płciowego. Prowadzi diagnozę i psychoterapię osób dorosłych oraz diagnozę i konsultacje psychologiczno - seksuologiczne dotyczące dzieci i młodzieży.

bottom of page