top of page

Agnieszka Grodzka - Bartel

tel.: 608 641 482
adres:
Gabinet Psychiatryczny
Kościelna 46/2, Poznań

Lekarz specjalista z dziedziny psychiatrii, zajmuje się leczeniem osób dorosłych. Ukończyła Akademię Medyczną w Poznaniu, specjalizację z psychiatrii pierwszego stopnia uzyskałam w roku 1991, a drugiego stopnia w roku 1996. W roku 1990 ukończyła podstawowy kurs psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, w roku 2011 akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne czteroletni kurs psychoterapii w Instytucie Eriksonowskim w Łodzi.Uczestniczy w licznych kursach , szkoleniach i konferencjach
doskonalenia zawodowego z zakresu psychiatrii i psychoterapii. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas wieloletniej pracy na całodobowym oddziale psychiatrycznym  oraz w poradni zdrowia psychicznego . Aktualnie prowadzi praktykę ambulatoryjną, leczy zaburzenia związane ze stresem, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia psychotyczne, oraz zaburzenia funkcji poznawczych.

Calm Sea
bottom of page